Lt Ru En
Profesinio atestavimo programa

 

ASOCIACIJOS „LIETUVOS KELIAI“

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-010-16-LK

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: Asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: patikrinti ir įvertinti statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjų), profesines žinias. Pagal šią programą vertinami Pareiškėjai turi atitikti išsilavinimo ir profesinės patirties kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2 priede.

3. Programos paskirtis: pagal profesinių žinių vertinimo egzaminų programą tikrinamos ir vertinamos Pareiškėjų profesinės žinios:

3.1. ypatingo statinio projekto vadovo (SPV) statinių grupėje susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai;

ATSISIŲSKITE PILNĄ PROGRAMĄ