Lt Ru En
Kvalifikacijos kėlimo kursai 2019 03 22

GELEŽINKELIŲ PROJEKTAVIMO, TIESIMO IR REMONTO NORMINIAI DOKUMENTAI (1435 MM VEŽĖ, 1520 MM VĖŽĖ), YPATUMAI IR NAUJOVĖS, KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA IR TVARKYMAS PLANUOJANT, PROJEKTUOJANT, TIESIANT IR REKONSTRUOJANT KELIUS, PROJEKTUOJANT KELIUS, GATVES IR GELEŽINKELIUS 2019 03 22

 laikas, val. Tema Pranešėjai
09:30 – 10:00 Registracija.  –
I dalis  –
10:00 – 11:30 GELEŽINKELIŲ PROJEKTAVIMO, TIESIMO IR REMONTO NORMINIAI DOKUMENTAI (1435 MM VEŽĖ, 1520 MM VĖŽĖ), YPATUMAI IR NAUJOVĖS:

Teisinė bazė, reglamentuojanti geležinkelio kelio projektavimą, tiesimą, eksploatavimą, priežiūrą ir remontą; Geležinkelio kelio  statybos rūšys ir projekto sudėtis; Statinio projekto žiniaraščiai ir statybos kaina;  Geležinkelio kelių projektavimo, tiesimo ir remonto aspektai, ypatumai ir naujovės.

Lekt. Svetlana Daškevič
11:30 – 11:45 Pertrauka
11:45 – 12.30  Temos tęsinys. Lekt. Svetlana Daškevič
12.30 – 13.15 Pietų pertrauka
II dalis
13.15 – 14.30 KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA IR TVARKYMAS PLANUOJANT, PROJEKTUOJANT, TIESIANT IR REKONSTRUOJANT KELIUS:

Kraštovaizdžio teisinis reguliavimas ir apsaugos principai; Kelių, jų elementų bei kelio statinių derinimas prie kraštovaizdžio; Kelių kraštovaizdžio apsauga saugomose teritorijose; Aplinkosauginės priemonės; Kelio juostos želdinimas;  Kraštovaizdžio apsauga statybų metu;.

Jūratė Ryliškė (Vitkienė)

Lektorė, VGTU APF Kelių katedra

14.30 – 14.45 Pertrauka
14.45 – 15.45 Temos tęsinys Jūratė Ryliškė (Vitkienė)

Lektorė, VGTU APF Kelių katedra

Seminaro kaina 1 dalyviui: 115 Eur + PVM

 KURSŲ VIETA: Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, LT- 04215 Vilnius, Salė: 5.3

Registruotis čia: