Lt Ru En
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ  SPECIALISTAMS (Geležinkelio kelias) 2017 12 13

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ  SPECIALISTAMS  

Data:  2017 12 13

Programos žymuo: M-009-12-LK

Laikas, val. Tema Pranešėjai
09:30 – 10:00 Registracija.  –
I dalis  –
10:00 – 11:15  Modernių eismo saugos stebėsenos sistemų panaudojimas geležinkelių infrastruktūroje. Lektorius – Virginijus Ramanauskas, UAB voestalpine VAE Legetecha komercijos direktorius.
11:15 – 11:30 Pertrauka
11:30 – 12.30  Iešmai. Iešmų patikra ir techninė priežiūra: patikrinimai ir bandymai; diagnostika. Lektorius – Arūnas Šiurkus, UAB voestalpine VAE Legetecha vyriausiasis konstruktorius.
12.30 – 13.30 Pietų pertrauka
II dalis
13.30 – 14.45  Geležinkelio kelio techninės būklės tikrinimas (apžiūros). Kelio geometrinių parametrų matavimų atlikimas ir atsižvelgiant į galiojančias kelio priežiūros normas jų įvertinimas pagal: vėžės plotį ir lygį; padėtį plane; nuodylas. Kelio defektų vietų ir traukinių važiavimo greičių, esant rastų defektų dydžiams, nustatymas, darbų planavimas šalinant kelio defektus. Lektorė – Nadežda Korotčikova, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakulteto  kelio meistrų ir kelio brigadininkų kvalifikacijos tobulinimo kursų lektorė (2012-2016 m.).  Vyr. specialistė, lektorė, Kelių skyrius, Geležinkelių infrastruktūros direkcija, AB „Lietuvos geležinkeliai“ (1992 – 2015 m.).
14.45 – 15.00 Pertrauka
15.00 – 16.00  Kelių priežiūros ir remonto darbų organizavimas stoties teritorijoje. Stoties teritorijoje vykdomų remonto ir priežiūros darbų vietos atitvėrimo tvarka: stabdomaisiais signaliniais ženklais; greičio mažinimo signaliniais ženklais. Kelio remonto darbų vykdymo tvarka.

Viršutinės kelio konstrukcijos (balasto sluoksnio, tvirtinimo elementų, pabėgių, bėgių) priežiūra, defektai ir priemonės, mažinančios jų atsiradimą. Besandūrio kelio priežiūros ypatumai, defektinių besandūrio kelio bėgių atnaujinimas.

Lektorė – Nadežda Korotčikova, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakulteto  kelio meistrų ir kelio brigadininkų kvalifikacijos tobulinimo kursų lektorė (2012 – 2016 m.).  Vyr. specialistė, lektorė, Kelių skyrius, Geležinkelių infrastruktūros direkcija, AB „Lietuvos geležinkeliai“ (1992 – 2015 m.).

Seminaro kaina 1 dalyviui: 115 Eur + PVM

 KURSŲ VIETA: Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5, LT- 04215 Vilnius, Salė: 1.1

Registruotis čia: